Finns det ett högkostnadsskydd?

Tandläkare som utför en undersökning

I Sverige har vi ett system som skyddar patienter mot höga kostnader för tandvård vid större behandlingar. Högkostnadsskyddet är en del av det statliga tandvårdsstödet för tandvård och innebär att när en patient har betalat en viss summa för tandvård under en 12-månadersperiod, (2023 är beloppsgränsen 3000 kr), så får man ersättning från Försäkringskassan ett visst belopp av kostnaden för tandvård under samma period. Detta innebär att patienter som har höga tandvårdskostnader bara betalar en del av kostnaden själv.

Högkostnadsskyddet gäller för all tandvård som utförs av tandläkare eller tandhygienister som är kopplade till det statliga tandvårdssystemet. Detta inkluderar allt från enkla undersökningar till mer avancerade tandbehandlingar, såsom rotfyllningar, kronor och implantat. Tandläkaren skall upplysa dig om vad som gäller vid varje enskilt fall. Högkostnadsskyddet gäller dock inte för kosmetisk tandvård eller tandblekning. Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling ingår inte heller i högkostnadsskyddet.

För att vara berättigad till högkostnadsskydd skall du

  • Fylla minst 24 år under året
  • Vara bosatt, arbeta och vara försäkrad i Sverige. (det finns några undantag från regeln)

Hur mycket får jag?

Högkostnadsskyddströskeln brukar uppdateras varje år. För år 2023 är tröskeln 3 000 kronor enligt statens referenspriser. Du betalar själv den sammanlagda kostnaden du haft under ett år upp till 3 000 kronor. Därefter får du ersättning för:

  • 50% av kostnader som överstiger 3000 kronor
  • 85% av kostnader som överstiger 15 000 kronor

Men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas istället utifrån ett ersättningsgrundande pris, s.k. referenspris.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. I referenspriset för en åtgärd ingår också material. En tandläkare är inte bunden av referenspriset utan kan välja att ta ut vilket pris som helst både högre eller lägre än referenspriset.

Novo dental är en premiumklinik och vi är kopplade till Försäkringskassan. För mer information om vår prissättning och hur det fungerar gå till www.novodental.se/17/22/priser/

Hur kan jag få del av mitt högkostnadsskydd?

Du måste gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet vilket de flesta är.

Det sker automatiskt- Du behöver inte ansöka om högkostnadsskyddet, din tandläkare drar av ersättningen från din räkning när din behandling är avslutad. Du bör alltid begära att få en preliminär uppskattning av den totala kostnaden för behandlingen innan den påbörjas. Din slutliga kostnad beror på din tandhygienists eller tandläkares slutliga pris för behandlingen. För ytterligare information gå till https://www.forsakringskassan.se/privatperson/tandvard/tandvardsstod

Frågor & svar

Vilka tänder ingår i högkostnadsskyddet?

Ersättning av tänder som har avtagbara proteser eller kronor brukar ingå i högkostnadsskyddet. Detsamma gäller tänder med bryggor och tandimplantat.

Hur beräknas högkostnadsskyddet för tandvård?

Det beräknas utifrån det pris som är lägst, referenspriset eller tandläkarens pris.

Vad händer om man byter mottagning?

Även om du byter mottagning så följer högkostnadsskyddet med och den nya kliniken kan följa dina kostnader och se var du befinner dig på stegen. Om man byter vårdgivare räknas kostnaderna samman under samma period.

Hur länge gäller högkostnadsskyddet för mig som patient?

Högkostnadsskyddet räknas samman under en 12 månaders period, därefter kan du påbörja en ny period. Du behöver inte hålla reda på dina kostnader själv, det sker automatiskt. Du behöver inte heller ansöka om högkostnadsskyddet det sköter din tandläkare åt dig. Däremot behöver du själv hålla reda på vilket slutdatum din period har.

Kontakta oss

Har du några frågor? Du är mer än välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret nedan eller via telefon på 08-659 45 00.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera